Medierea – neconstitutionala in unele situatii

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ieri ca obligativitatea participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii, inclusiv, daca este cazul, dupa declansarea unui proces, este neconstitutionala, conform unui comunicat de presa al Curtii. Care vor fi consecintele acestei decizii, atat pentru partile implicate in procese, cat si pentru mediatori.

CCR a admis, cu unanimitate de voturi, exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art. 2 alin. (1) si (12) din Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator sunt neconstitutionale, conform unui comunicat de presa publicat, pe 7 mai, pe site-ul Curtii.

In art 2, alin. (1) din Legea nr.192/2006 se scrie ca, daca legea nu prevede altfel, persoanele fizice sau persoanele juridice sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind avantajele medierii, inclusiv, daca este cazul, dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente. In plus, ele trebuie sa participe la aceasta sedinta, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de lege.

Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului pana la termenul dat de instanta in acest scop, pentru litigiile in materiile prevazute de art. 601 alin. (1) lit. a) -f)“, se precizeaza in art. 2 alin (12) din Legea nr.192/2006.

Atentie! Serviciile privind sedinta de informare in mediere care au fost declarate neconstitutionale erau gratuite, se mentioneaza in Legea nr.192/2006. Mai exact, pentru aceste servicii nu se puteau percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar fi putut solicita.

Decizia CCR, pronuntata pe 7 mai, se va aplica si va produce efecte, incepand cu data publicarii ei in Monitorul Oficial.

“Cauzele se vor supune normelor procedurale in vigoare la acel moment. Se va solicita certificat de informare/proces-verbal, dar fara ca instanta sa mai poata sanctiona nerespectarea procedurii de informare cu inadmisibilitatea actiunii“, a spus pentru AvocatNet.ro avocatul si mediatorul Mugur Mitroi, fondator FMMM Romania si presedintele asociatiei STARS (Social Training and Antreprenorial Research Society).

Sedinta de informare privind medierea a devenit obligatorie incepand cu 15 februarie 2013, data de la care s-a instituit obligatia legala pentru parti ca, anterior declansarii unei actiuni in instanta, sa se prezinte la mediator in vederea informarii cu privire la posibilitatea solutionarii diferendelor pe calea medierii. In plus, sedinta de informare privind medierea poate fi realizata si de notari, avocati etc, incepand din 1 iulie 2013, desi, documentele eliberate de ei, care dovedesc participarea la sedinta, au starnit mai multe controverse.

Pentru justitiabil, creste confuzia pe aspectele procedurale

Pentru justitiabil, presedintele STARS a subliniat ca, pe termen scurt, renuntarea la sanctiunea inadmisibilitatii actiunii, in cazul in care nu face dovada informarii prealabile, duce la o crestere a confuziei pe aspecte procedurale, confuzie care poate prejudicia partea/partile interesate prin generarea de termene pentru cauzele supuse instantelor de judecata in vederea lamuririi pe tema informarii prealabile.

Dat fiind faptul ca modificarile legislative declarate neconstitutionale au afectat relativ putine cauze (n.red. – pana in momentul in care au fost declarate neconstitutionale), efectele deciziei CCR se vor face simtite doar pe incidente procedurale care se nasc in timpul judecarii cauzelor pentru care informarea era reglementata ca obligatorie“, a adaugat Mugur Mitroi.

In ceea ce priveste procesele care au inceput inainte de intrarea in vigoare a deciziei CCR, dar sedinta de informare asupra avatajelor medierii este programata dupa intrarea in vigoare, conform mediatorul citat, trebuie evidentiate urmatoarele doua situatii:

  • toate partile dintr-o cauza au acceptat procedura informarii; in aceasta situatie, cauza isi continua judecata, doar daca partile nu au ajuns la o intelegere cu privire la mediere, dupa ce acestea s-au informat;
  • o parte/partile nu au acceptat procedura de informare; in acest caz, actiunea continua fara riscul ca aceasta sa fie paralizata prin invocarea exceptiei inadminisbilitatii de partea interesata sau din oficiu.

Mentionez ca, si pana la constatarea ca neconstitutionala a sanctiunii, partile dintr-o cauza aveau la indemana principiul disponibilitatii, acestea nefiind tinute sa ajunga obligatoriu ambele in fata unui mediator, judecata nefiind afectata daca una dintre parti nu se prezenta la mediator. Sanctiunea intervenea doar daca partea interesata in promovarea actiunii nu efectua demersuri in vederea informarii cu privire la procedura medierii“, a completat Mugur Mitroi.

Mediatorul se va putea concentra pe managementul disputei dintre parti

Din perspectiva mediatorului, avocatul a mentionat ca ridicarea sanctiunii cu privire la lipsa indeplinirii procedurii informarii pentru partile interesate duce la o degrevare a activitatii mediatorului, prin simplificarea procedurii de mediere, si va permite concentrarea mediatorului pe ceea ce inseamna “medierea” propriu-zis – managementul disputei dintre parti, prin facilitarea comunicarii si compatibilizarea nevoilor partilor.

Decizia CCR nu afecteaza functionalitatea profesiei de mediator. Orice parte are in continuare posibilitatea de a beneficia de avantajele unei proceduri de mediere. Trebuie avut in vedere faptul ca raman aplicabile toate beneficiile medierii: facilitati fiscale pentru parti constand in restituirea taxelor de timbru, timbrajul redus al anumitor cereri, timpul de solutionare redus la maximum cateva saptamani, rapiditatea obtinerii unei solutii, confidentialitatea tuturor informatiilor si documentelor. Din informatiile publicate de CCR pana in prezent, intelegem ca decizia de ieri a constatat ca neconstitutionala sanctiunea inadmisibilitatii actiunii in cazul lipsei dovezii de informare cu privire la avantajele medierii. Ramane in vigoare, in acest fel, obligatia partii de informare prealabila, aspect care poate genera necesitatea unei completari legislative care sa lamureasca ce obligatii are mediatorul sub aspectul eliberarii dovezilor de informare“, a detaliat Mugur Mitroi.

In plus, mediatorul a mai spus ca ramane in vigoare si obligatia instantei de a indruma si recomanda partilor solutionarea amiabila a cauzei, conform art. 227 din Noul Cod de procedura civila, “Prezenta personala a partilor in vederea solutionarii amiabile a litigiului”, respectiv urmatoarele dispozitii:

  • In tot cursul procesului, judecatorul va incerca impacarea partilor, dandu-le indrumarile necesare, potrivit legii. In acest scop, el va solicita infatisarea personala a partilor, chiar daca acestea sunt reprezentate. Dispozitiile art. 241 alin. (3) sunt aplicabile.
  • In litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecatorul poate invita partile sa participe la o sedinta de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Cand considera necesar, tinand seama de circumstantele cauzei, judecatorul va recomanda partilor sa recurga la mediere, in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila, in orice faza a judecatii. Medierea nu este obligatorie pentru parti.
  • In cazul in care judecatorul recomanda medierea, partile se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea litigiului prin mediere. Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun procesul-verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare.
  • Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat solutionarea litigiului prin mediere anterior introducerii actiunii.
  • Daca, in conditiile alin. (1) sau (2), partile se impaca, judecatorul va constata invoiala lor in cuprinsul hotararii pe care o va da. Dispozitiile art. 440 sunt aplicabile.

Participarea la sedinta de informare privind medierea, anterior chemarii in judecata, a ramas in vigoare

Presedintele STARS a subliniat ca trebuie sa avem in vedere faptul ca procedura de informare cu privire la mediere este o etapa prealabila procedurii judiciare, aceasta nefiind afectata, ca urmare a deciziei CCR.

Astfel, desi a fost declarat neconstitutional alineatul care se refera la sedinta de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dupa declansarea unui proces, precum si cel care se refera la dovada participarii la sedinta, restul alineatelor privind obligativitatea participarii la sedinta de informare din Legea 192/2006 au ramas in vigoare.

Mai exact, potrivit art 2, alin. (11) din legea medierii, dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Daca una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei prevazute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul instantei.

Conform art. 43 alin. (1) din legea medierii, partile aflate in conflict se pot prezenta impreuna la mediator. In plus, daca se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului. De asemenea, partea solicitanta va furniza mediatorului datele necesare contactarii celeilalte parti, se mai scrie in art. 43 alin. (1) din legea medierii.

In plus, efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizata de catre judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz in care aceasta se atesta in scris, conform art 2, alin. (13) din Legea 192/2006.

De asemenea, prevederile legii medierii se aplica si conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor, in cazul in care consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectarii clauzelor contractuale ori a garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si agentii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute de legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor.

Mai mult, persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere, atat in afara, cat si in cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege, se precizeaza in Legea 192/2006.

Totusi, nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.

In schimb, in orice conventie ce priveste drepturi asupra carora partile pot dispune, acestea pot introduce o clauza de mediere, a carei validitate este independenta de validitatea contractului din care face parte, mai prevede legea publicata in forma initiala in 2006.